History Adult T-shirt (Filipino)
History Adult T-shirt (Filipino)
History Adult T-shirt (Filipino)
History Adult T-shirt (Filipino)
History Adult T-shirt (Filipino)
History Adult T-shirt (Filipino)
History Adult T-shirt (Filipino)
History Adult T-shirt (Filipino)
History Adult T-shirt (Filipino)
History Adult T-shirt (Filipino)
History Adult T-shirt (Filipino)
History Adult T-shirt (Filipino)
History Adult T-shirt (Filipino)
History Adult T-shirt (Filipino)

History Adult T-shirt (Filipino)

Regular price $25.00 Sale

Here is a good way to make it known to family and friends that you do not want them sharing details about your life online, for everyone to read.  Your life, your prerogative.

Sign up for our newsletter and join the Digital Parenting Community on Facebook!

Made from 100% cotton and machine washable!

COURTESY TRANSLATION USING GOOGLE TRANSLATE - please excuse any errors.

Narito ang isang mahusay na paraan upang ipaalam ito sa pamilya at mga kaibigan na ayaw mong ibahagi ang mga detalye tungkol sa iyong buhay sa online, para mabasa ng lahat. Ang iyong buhay, ang iyong prerogative.

Mag-sign up para sa aming newsletter at sumali sa Digital Parenting Community sa Facebook!

Ginawa mula sa 100% koton at machine puwedeng hugasan!