Adore me Bib (Filipino)

Adore me Bib (Filipino)

Regular price $12.00 Sale

Digital parents of newborns have one goal: to act as the digital guardian of your darling new member of the family. If you need a subtle reminder for friends, family, and visitors that photos of your little wonder are A-okay, but posting those same photos on social media is NOT, then this bib is for you.

Now, don't forget to sign-up for our newsletter and join the Digital Parenting Community on Facebook!

PRODUCT DESCRIPTION: Made from 100% cotton and machine washable, with velcro closing.

COURTESY TRANSLATION USING GOOGLE TRANSLATE - please excuse any errors.

Ang mga digital na magulang ng mga bagong silang ay may isang layunin: upang kumilos bilang digital na tagapag-alaga ng iyong mahal na miyembro ng pamilya. Kung kailangan mo ng banayad na paalala para sa mga kaibigan, pamilya at mga bisita na ang mga larawan ng iyong maliit na paghanga ay A-okay, ngunit ang pag-post ng mga parehong larawan sa social media ay HINDI, pagkatapos bibong ito ay para sa iyo.

Ngayon, huwag kalimutang mag-sign up para sa aming newsletter at sumali sa Digital Parenting Community sa Facebook!

PAMAMARAAN NG PRODUKTO: Ginawa mula sa 100% na hugasan ng koton at makina, na may pagsasara ng velcro.