Adore me Onesie(Filipino)
Adore me Onesie(Filipino)
Adore me Onesie(Filipino)
Adore me Onesie(Filipino)
Adore me Onesie(Filipino)
Adore me Onesie(Filipino)
Adore me Onesie(Filipino)
Adore me Onesie(Filipino)
Adore me Onesie(Filipino)
Adore me Onesie(Filipino)
Adore me Onesie(Filipino)
Adore me Onesie(Filipino)
Adore me Onesie(Filipino)
Adore me Onesie(Filipino)

Adore me Onesie(Filipino)

Regular price $18.00 Sale

Of course, it’s fine to dote on your adorable baby. However, admiration does not always need to result in social media posts. Let people know, that while admiration is appreciated, posts about your cute baby are not.

Now, don't forget to sign-up for our newsletter and join the Digital Parenting Community on Facebook!

PRODUCT DESCRIPTION: Made from 100% cotton and machine washable.

COURTESY TRANSLATION USING GOOGLE TRANSLATE - please excuse any errors.

Siyempre, masarap na mag-dote sa iyong kaibig-ibig na sanggol. Gayunpaman, ang paghanga ay hindi palaging kailangang magreresulta sa mga post sa social media. Ipaalam sa mga tao, na habang ang paghanga ay pinahahalagahan, ang mga post tungkol sa iyong cute na sanggol ay hindi.

Ngayon, huwag kalimutang mag-sign up para sa aming newsletter at sumali sa Digital Parenting Community sa Facebook!

PAMAMARAAN NG PRODUKTO: Ginawa mula sa 100% na hugasan ng koton at makina.