Adore me Toddler T-Shirts (Filipino)
Adore me Toddler T-Shirts (Filipino)
Adore me Toddler T-Shirts (Filipino)

Adore me Toddler T-Shirts (Filipino)

Regular price $16.00 Sale

Of course, it’s fine to dote on your adorable toddler. Admiration does not always need to equal social media posts though. Let people know that while admiration is appreciated, posts about your toddler are not.

Now, don't forget to sign-up for our newsletter and join the Digital Parenting Community on Facebook!

PRODUCT DESCRIPTION: Made from 100% cotton and machine washable.

COURTESY TRANSLATION USING GOOGLE TRANSLATE - please excuse any errors.

Siyempre, masarap na mag-dote sa iyong kaibig-ibig na sanggol. Ang paghinahon ay hindi palaging kailangan sa pantay na mga post sa social media bagaman. Ipaalam sa mga tao na habang hinahangaan ang paghanga, ang mga post tungkol sa iyong sanggol ay hindi.

Ngayon, huwag kalimutang mag-sign up para sa aming newsletter at sumali sa Digital Parenting Community sa Facebook!

PAMAMARAAN NG PRODUKTO: Ginawa mula sa 100% na hugasan ng koton at makina.