Believe Adult T-shirt (Filipino)
Believe Adult T-shirt (Filipino)
Believe Adult T-shirt (Filipino)
Believe Adult T-shirt (Filipino)
Believe Adult T-shirt (Filipino)
Believe Adult T-shirt (Filipino)
Believe Adult T-shirt (Filipino)
Believe Adult T-shirt (Filipino)
Believe Adult T-shirt (Filipino)
Believe Adult T-shirt (Filipino)
Believe Adult T-shirt (Filipino)
Believe Adult T-shirt (Filipino)
Believe Adult T-shirt (Filipino)
Believe Adult T-shirt (Filipino)

Believe Adult T-shirt (Filipino)

Regular price $25.00 Sale

We all have that slightly annoying friend who posts way too many photos and details about her everyday life.  Let’s not be like her, ok?  I promise to keep my posting down to a minimum if you promise to do the same.

 Now, don't forget to sign-up for our newsletter and join the Digital Parenting Community on Facebook!

PRODUCT DESCRIPTION: Made from 100% cotton and machine washable.

COURTESY TRANSLATION USING GOOGLE TRANSLATE - please excuse any errors.

Bahagyang nakakainis ang kaibigan maraming mga larawan at mga detalye tungkol sa kanyang araw-araw na buhay. Huwag hayaan na maging tulad sa kanya, ok? Ipinapangako ko na panatilihin ang aking pag-post sa pinakamaliit kung ipinangako mong gawin ang pareho.

Ngayon, huwag kalimutang mag-sign up para sa aming newsletter at sumali sa Digital Parenting Community sa Facebook!

PAMAMARAAN NG PRODUKTO: Ginawa mula sa 100% na hugasan ng koton at makina.