Coffee First Mug (Filipino)
Coffee First Mug (Filipino)
generated-proPreview-0
generated-proPreview-1
generated-proPreview-2

Coffee First Mug (Filipino)

Regular price $9.00 Sale

No need to grab that smartphone first thing in the morning.  Make your priorities clear before you start checking those notifications.

Now, don't forget to sign-up for our newsletter and join the Digital Parenting Community on Facebook!

COURTESY TRANSLATION USING GOOGLE TRANSLATE - please excuse any errors.

Hindi na kailangang kunin ang unang bagay sa smartphone sa umaga. Gawing malinaw ang iyong mga priyoridad bago mo simulang suriin ang mga notification na iyon.

Ngayon, huwag kalimutang mag-sign up para sa aming newsletter at sumali sa Digital Parenting Community sa Facebook!