Don't Post me Bib (Filipino)

Don't Post me Bib (Filipino)

Regular price $12.00 Sale

Here is a way to keep the message clear and simple: Don’t post me on social media. It doesn’t get much clearer than that.

Now, don't forget to sign-up for our newsletter and join the Digital Parenting Community on Facebook!

PRODUCT DESCRIPTION: Made from 100% cotton and machine washable, with velcro closing.

COURTESY TRANSLATION USING GOOGLE TRANSLATE - please excuse any errors.

Narito ang isang paraan upang mapanatiling malinaw at simple ang mensahe: Huwag mo ako i-post sa social media. Hindi ito magiging mas malinaw kaysa doon.

Ngayon, huwag kalimutang mag-sign up para sa aming newsletter at sumali sa Digital Parenting Community sa Facebook!

PAMAMARAAN NG PRODUKTO: Ginawa mula sa 100% na hugasan ng koton at makina, na may pagsasara ng velcro