Don't Post me Onesie (Filipino)
Don't Post me Onesie (Filipino)
Don't Post me Onesie (Filipino)
Don't Post me Onesie (Filipino)
Don't Post me Onesie (Filipino)
Don't Post me Onesie (Filipino)
Don't Post me Onesie (Filipino)
Don't Post me Onesie (Filipino)
Don't Post me Onesie (Filipino)
Don't Post me Onesie (Filipino)
Don't Post me Onesie (Filipino)
Don't Post me Onesie (Filipino)
Don't Post me Onesie (Filipino)
Don't Post me Onesie (Filipino)

Don't Post me Onesie (Filipino)

Regular price $18.00 Sale

Have a friend, or a cousin, who just can’t seem to get the hint that you do not want them posting photos of your baby online? Here is a way to get the message across loud and clear!

Now, don't forget to sign-up for our newsletter and join the Digital Parenting Community on Facebook!

PRODUCT DESCRIPTION: Made from 100% cotton and machine washable.

COURTESY TRANSLATION USING GOOGLE TRANSLATE - please excuse any errors.

Magkaroon ng isang kaibigan, o pinsan, na tila hindi makakakuha ng pahiwatig na hindi mo nais ang mga ito na mag-post ng mga larawan ng iyong sanggol sa online? Narito ang isang paraan upang maiparating ang mensahe nang malakas at malinaw!

Ngayon, huwag kalimutang mag-sign up para sa aming newsletter at sumali sa Digital Parenting Community sa Facebook!

PAMAMARAAN NG PRODUKTO: Ginawa mula sa 100% na hugasan ng koton at makina.