Don't Post me Toddler T-Shirts (Filipino)
Don't Post me Toddler T-Shirts (Filipino)
Don't Post me Toddler T-Shirts (Filipino)
Don't Post me Toddler T-Shirts (Filipino)
Don't Post me Toddler T-Shirts (Filipino)

Don't Post me Toddler T-Shirts (Filipino)

Regular price $16.00 Sale

Have a friend, or a cousin, who just can’t seem to get the hint that you do not want them posting photos of your kids online? Here is a way to get the message across loud and clear!

Now, don't forget to sign-up for our newsletter and join the Digital Parenting Community on Facebook!

PRODUCT DESCRIPTION: Made from 100% cotton and machine washable.

COURTESY TRANSLATION USING GOOGLE TRANSLATE - please excuse any errors.

Magkaroon ng isang kaibigan, o pinsan, na tila hindi makakakuha ng pahiwatig na hindi mo nais ang mga ito na mag-post ng mga larawan ng iyong mga anak sa online? Narito ang isang paraan upang maiparating ang mensahe nang malakas at malinaw!

Ngayon, huwag kalimutang mag-sign up para sa aming newsletter at sumali sa Digital Parenting Community sa Facebook!

PAMAMARAAN NG PRODUKTO: Ginawa mula sa 100% na hugasan ng koton at makina.