Gorgeous Bib (Filipino)

Gorgeous Bib (Filipino)

Regular price $12.00 Sale

This is a friendly little reminder that although your precious baby girl is gorgeous, that doesn’t mean people have the right to use photos of her to boost their social media following.

Now, don't forget to sign-up for our newsletter and join the Digital Parenting Community on Facebook!

PRODUCT DESCRIPTION: Made from 100% cotton and machine washable, with velcro closing.

COURTESY TRANSLATION USING GOOGLE TRANSLATE - please excuse any errors.

Ito ay isang maliit na paalala na kahit na ang iyong mahalagang sanggol na babae ay napakaganda, hindi nangangahulugang ang mga tao ay may karapatang gumamit ng mga larawan sa kanya upang mapalakas ang sumusunod sa kanilang social media.

Ngayon, huwag kalimutang mag-sign up para sa aming newsletter at sumali sa Digital Parenting Community sa Facebook!

PAMAMARAAN NG PRODUKTO: Ginawa mula sa 100% na hugasan ng koton at makina, na may pagsasara ng velcro.