Gorgeous Toddler T-Shirts (Filipino)
Gorgeous Toddler T-Shirts (Filipino)
Gorgeous Toddler T-Shirts (Filipino)
Gorgeous Toddler T-Shirts (Filipino)
Gorgeous Toddler T-Shirts (Filipino)

Gorgeous Toddler T-Shirts (Filipino)

Regular price $16.00 Sale

Using your gorgeous toddler as a way to get more followers on social media is not okay. Even though you have the most beautiful toddler, that doesn’t mean that their image needs to be all over the internet.

Now, don't forget to sign-up for our newsletter and join the Digital Parenting Community on Facebook!

PRODUCT DESCRIPTION: Made from 100% cotton and machine washable.

COURTESY TRANSLATION USING GOOGLE TRANSLATE - please excuse any errors.

Ang paggamit ng iyong napakarilag na sanggol bilang isang paraan upang makakuha ng mas maraming mga tagasunod sa social media ay hindi okay. Kahit na mayroon kang pinakamagandang bata, hindi nangangahulugan na ang kanilang imahe ay kailangang maging sa buong internet.

Ngayon, huwag kalimutang mag-sign up para sa aming newsletter at sumali sa Digital Parenting Community sa Facebook!

PAMAMARAAN NG PRODUKTO: Ginawa mula sa 100% na hugasan ng koton at makina.