Handsome Toddler T-Shirts (Filipino)
Handsome Toddler T-Shirts (Filipino)
Handsome Toddler T-Shirts (Filipino)
Handsome Toddler T-Shirts (Filipino)

Handsome Toddler T-Shirts (Filipino)

Regular price $16.00 Sale

Although your toddler is the most handsome toddler anyone has ever seen, that does not warrant using his image for likes. Cute toddlers are kids, not accessories!

Now, don't forget to sign-up for our newsletter and join the Digital Parenting Community on Facebook!

PRODUCT DESCRIPTION: Made from 100% cotton and machine washable.

COURTESY TRANSLATION USING GOOGLE TRANSLATE - please excuse any errors.

Kahit na ang iyong sanggol ay ang pinaka-guwapo na sanggol na sinumang nakita, hindi nito ginagarantiyahan ang paggamit ng kanyang imahe para sa mga gusto. Ang mga cute na bata ay mga bata, hindi mga accessories!

Ngayon, huwag kalimutang mag-sign up para sa aming newsletter at sumali sa Digital Parenting Community sa Facebook!

PAMAMARAAN NG PRODUKTO: Ginawa mula sa 100% na hugasan ng koton at makina.