I asked for a Smartphone Toddler T-Shirts (Filipino)
I asked for a Smartphone Toddler T-Shirts (Filipino)
I asked for a Smartphone Toddler T-Shirts (Filipino)
I asked for a Smartphone Toddler T-Shirts (Filipino)
I asked for a Smartphone Toddler T-Shirts (Filipino)

I asked for a Smartphone Toddler T-Shirts (Filipino)

Regular price $16.00 Sale

Humor is always a good idea! Is your toddler already becoming tech-savvy and asking for gadgets or even a smartphone? Oh how fast they grow… Trying gifting your toddler this t-shirt instead. ;)

Now, don't forget to sign-up for our newsletter and join the Digital Parenting Community on Facebook!

PRODUCT DESCRIPTION: Made from 100% cotton and machine washable.

COURTESY TRANSLATION USING GOOGLE TRANSLATE - please excuse any errors.

Ang katatawanan ay palaging isang magandang ideya! Ang iyong sanggol ay naging tech-savvy at humihiling ng mga gadget o kahit isang smartphone? O kung gaano kabilis ang kanilang paglaki ... Sinusubukang ibahin ang iyong sanggol na ito sa t-shirt. ;)

Ngayon, huwag kalimutang mag-sign up para sa aming newsletter at sumali sa Digital Parenting Community sa Facebook!

PAMAMARAAN NG PRODUKTO: Ginawa mula sa 100% na hugasan ng koton at makina.