I asked for a Smartwatch Toddler T-Shirts (Filipino)
I asked for a Smartwatch Toddler T-Shirts (Filipino)
I asked for a Smartwatch Toddler T-Shirts (Filipino)
I asked for a Smartwatch Toddler T-Shirts (Filipino)
I asked for a Smartwatch Toddler T-Shirts (Filipino)

I asked for a Smartwatch Toddler T-Shirts (Filipino)

Regular price $16.00 Sale

So, your toddler asked for a smartwatch just like daddies? Trying gifting her this t-shirt instead. At least you’ll get a kick out of it!

Now, don't forget to sign-up for our newsletter and join the Digital Parenting Community on Facebook!

PRODUCT DESCRIPTION: Made from 100% cotton and machine washable.

COURTESY TRANSLATION USING GOOGLE TRANSLATE - please excuse any errors.

Kaya, ang iyong sanggol ay humiling ng isang smartwatch tulad ng mga daddies? Sinusubukang ibahin ang kanyang t-shirt sa halip. Hindi bababa sa makakakuha ka ng isang sipa mula dito!

Ngayon, huwag kalimutang mag-sign up para sa aming newsletter at sumali sa Digital Parenting Community sa Facebook!

PAMAMARAAN NG PRODUKTO: Ginawa mula sa 100% na hugasan ng koton at makina.