I'll be famous Onesie(Filipino)
I'll be famous Onesie(Filipino)
I'll be famous Onesie(Filipino)
I'll be famous Onesie(Filipino)
I'll be famous Onesie(Filipino)
I'll be famous Onesie(Filipino)
I'll be famous Onesie(Filipino)
I'll be famous Onesie(Filipino)
I'll be famous Onesie(Filipino)
I'll be famous Onesie(Filipino)
I'll be famous Onesie(Filipino)

I'll be famous Onesie(Filipino)

Regular price $18.00 Sale

Let your fabulous children enjoy some anonymity for a while. Use this onesie as a reminder to all admirers, that while we are all sure that he/she will grow up to be famous one day, for now, he/she is still just a child, just trying to have some fun.

Now, don't forget to sign-up for our newsletter and join the Digital Parenting Community on Facebook!

PRODUCT DESCRIPTION: Made from 100% cotton and machine washable.

COURTESY TRANSLATION USING GOOGLE TRANSLATE - please excuse any errors.

Hayaan ang iyong mga kamangha-manghang mga bata tangkilikin ang ilang hindi nagpapakilala nang matagal. Gamitin ang mga ito bilang isang paalala sa lahat ng mga admirer, na habang sigurado tayong lahat na siya ay lalaki upang maging sikat sa isang araw, sa ngayon, siya ay bata pa rin, sinusubukan lamang na magkaroon ng kasiyahan.

Ngayon, huwag kalimutang mag-sign up para sa aming newsletter at sumali sa Digital Parenting Community sa Facebook!

PAMAMARAAN NG PRODUKTO: Ginawa mula sa 100% na hugasan ng koton at makina.