Internet is Ubiquitous Adult T-shirt (Filipino)
Internet is Ubiquitous Adult T-shirt (Filipino)
Internet is Ubiquitous Adult T-shirt (Filipino)
Internet is Ubiquitous Adult T-shirt (Filipino)
Internet is Ubiquitous Adult T-shirt (Filipino)
Internet is Ubiquitous Adult T-shirt (Filipino)
Internet is Ubiquitous Adult T-shirt (Filipino)
Internet is Ubiquitous Adult T-shirt (Filipino)
Internet is Ubiquitous Adult T-shirt (Filipino)
Internet is Ubiquitous Adult T-shirt (Filipino)
Internet is Ubiquitous Adult T-shirt (Filipino)
Internet is Ubiquitous Adult T-shirt (Filipino)
Internet is Ubiquitous Adult T-shirt (Filipino)
Internet is Ubiquitous Adult T-shirt (Filipino)

Internet is Ubiquitous Adult T-shirt (Filipino)

Regular price $25.00 Sale

While the internet and technology are everywhere, that doesn’t mean your image has to be. This is a great reminder that not everyone, including you, is comfortable with people posting their image all over the internet.

Now, don't forget to sign-up for our newsletter and join the Digital Parenting Community on Facebook!

PRODUCT DESCRIPTION: Made from 100% cotton and machine washable.

COURTESY TRANSLATION USING GOOGLE TRANSLATE - please excuse any errors.

Habang ang internet at teknolohiya ay nasa lahat ng dako, hindi ibig sabihin nito ay dapat na. Ito ay isang mahusay na paalala na hindi lahat, kasama ka, ay komportable sa mga taong nagpo-post ng kanilang imahe sa buong internet.

Ngayon, huwag kalimutang mag-sign up para sa aming newsletter at sumali sa Digital Parenting Community sa Facebook!

PAMAMARAAN NG PRODUKTO: Ginawa mula sa 100% na hugasan ng koton at makina.