Kitty Bib (Filipino)

Kitty Bib (Filipino)

Regular price $12.00 Sale

Yes, we all know that filters are cute. Let’s keep it real though… Does your adorable baby really need that to look any cuter? No, definitely not. No filter needed. No photos of your cute baby eating on social media needed either.

Now, don't forget to sign-up for our newsletter and join the Digital Parenting Community on Facebook!

PRODUCT DESCRIPTION: Made from 100% cotton and machine washable, with velcro closing.

COURTESY TRANSLATION USING GOOGLE TRANSLATE - please excuse any errors.

Oo, alam nating lahat na ang mga filter ay maganda. Panatilihin itong totoo kahit na ... Kailangan ba ng iyong kaibig-ibig na sanggol na iyon upang tumingin ng anumang cuter? Hindi, siguradong hindi. Walang kinakailangang filter. Walang mga larawan ng iyong nakatutuwang sanggol na kumakain sa social media.

Ngayon, huwag kalimutang mag-sign up para sa aming newsletter at sumali sa Digital Parenting Community sa Facebook!

PAMAMARAAN NG PRODUKTO: Ginawa mula sa 100% na hugasan ng koton at makina, na may pagsasara ng velcro.