Let me decide Onesie (Filipino)
Let me decide Onesie (Filipino)
Let me decide Onesie (Filipino)
Let me decide Onesie (Filipino)
Let me decide Onesie (Filipino)
Let me decide Onesie (Filipino)
Let me decide Onesie (Filipino)
Let me decide Onesie (Filipino)
Let me decide Onesie (Filipino)
Let me decide Onesie (Filipino)
Let me decide Onesie (Filipino)
Let me decide Onesie (Filipino)

Let me decide Onesie (Filipino)

Regular price $18.00 Sale

It really is never too early to start teaching agency. This onesie comes across loud and clear: Your baby is not ready to be all over the internet, and when she is ready, she’ll let everyone know.

Now, don't forget to sign-up for our newsletter and join the Digital Parenting Community on Facebook!

PRODUCT DESCRIPTION: Made from 100% cotton and machine washable.

COURTESY TRANSLATION USING GOOGLE TRANSLATE - please excuse any errors.

Ito ay talagang hindi masyadong maaga upang simulan ang ahensya ng pagtuturo. Malakas at malinaw ang mga ito: Ang iyong sanggol ay hindi handa na maging nasa buong internet, at kapag handa na siya, ipakikilala niya sa lahat.

Ngayon, huwag kalimutang mag-sign up para sa aming newsletter at sumali sa Digital Parenting Community sa Facebook!

PAMAMARAAN NG PRODUKTO: Ginawa mula sa 100% na hugasan ng koton at makina.