Let me Decide Toddler T-Shirts (Filipino)
Let me Decide Toddler T-Shirts (Filipino)
Let me Decide Toddler T-Shirts (Filipino)
Let me Decide Toddler T-Shirts (Filipino)
Let me Decide Toddler T-Shirts (Filipino)

Let me Decide Toddler T-Shirts (Filipino)

Regular price $16.00 Sale

It is never too early to start teaching agency. This t-shirt comes across loud and clear: Your toddler is not ready to be all over the internet, and when he is ready, he’ll let everyone know.

Now, don't forget to sign-up for our newsletter and join the Digital Parenting Community on Facebook!

PRODUCT DESCRIPTION: Made from 100% cotton and machine washable.

COURTESY TRANSLATION USING GOOGLE TRANSLATE - please excuse any errors.

Hindi pa masyadong maaga upang simulan ang ahensya sa pagtuturo. Malakas at malinaw ang t-shirt na ito: Ang iyong sanggol ay hindi handa na maging sa buong internet, at kapag siya ay handa na, ipakikilala niya sa lahat.

Ngayon, huwag kalimutang mag-sign up para sa aming newsletter at sumali sa Digital Parenting Community sa Facebook!

PAMAMARAAN NG PRODUKTO: Ginawa mula sa 100% na hugasan ng koton at makina.