Mentor Adult T-shirt (Filipino)
Mentor Adult T-shirt (Filipino)
Mentor Adult T-shirt (Filipino)
Mentor Adult T-shirt (Filipino)
Mentor Adult T-shirt (Filipino)
Mentor Adult T-shirt (Filipino)
Mentor Adult T-shirt (Filipino)
Mentor Adult T-shirt (Filipino)
Mentor Adult T-shirt (Filipino)
Mentor Adult T-shirt (Filipino)
Mentor Adult T-shirt (Filipino)
Mentor Adult T-shirt (Filipino)
Mentor Adult T-shirt (Filipino)
Mentor Adult T-shirt (Filipino)

Mentor Adult T-shirt (Filipino)

Regular price $25.00 Sale

Now that you’ve got your digital footprint cleaned up, are you ready to help your loved ones do the same? Be a digital mentor and help those around you be responsible online!

Now, don't forget to sign-up for our newsletter and join the Digital Parenting Community on Facebook!

PRODUCT DESCRIPTION: Made from 100% cotton and machine washable.

COURTESY TRANSLATION USING GOOGLE TRANSLATE - please excuse any errors.

Ngayon na nalinis mo na ang iyong digital na bakas ng paa, handa ka bang tulungan ang iyong mga mahal sa buhay na gawin ito? Maging isang digital mentor at tulungan ang mga nasa paligid mo na maging responsable online!

Ngayon, huwag kalimutang mag-sign up para sa aming newsletter at sumali sa Digital Parenting Community sa Facebook!

PAMAMARAAN NG PRODUKTO: Ginawa mula sa 100% na hugasan ng koton at makina.