Mom Bib (Filipino)

Mom Bib (Filipino)

Regular price $12.00 Sale

All parents should be digital mentors for their children. It is an important step to becoming responsible digital citizens. To all of those concerned moms out there, it’s never too soon to start!

Now, don't forget to sign-up for our newsletter and join the Digital Parenting Community on Facebook!

PRODUCT DESCRIPTION: Made from 100% cotton and machine washable, with velcro closing.

COURTESY TRANSLATION USING GOOGLE TRANSLATE - please excuse any errors.

Ang lahat ng mga magulang ay dapat na digital mentor para sa kanilang mga anak. Ito ay isang mahalagang hakbang upang maging responsable digital mamamayan. Sa lahat ng mga nag-aalala na mga ina doon, hindi pa masyadong madaling magsimula!

Ngayon, huwag kalimutang mag-sign up para sa aming newsletter at sumali sa Digital Parenting Community sa Facebook!

PAMAMARAAN NG PRODUKTO: Ginawa mula sa 100% na hugasan ng koton at makina, na may pagsasara ng velcro.