No filter needed Onesie (Filipino)
No filter needed Onesie (Filipino)
No filter needed Onesie (Filipino)
No filter needed Onesie (Filipino)
No filter needed Onesie (Filipino)
No filter needed Onesie (Filipino)
No filter needed Onesie (Filipino)
No filter needed Onesie (Filipino)
No filter needed Onesie (Filipino)
No filter needed Onesie (Filipino)
No filter needed Onesie (Filipino)
No filter needed Onesie (Filipino)
No filter needed Onesie (Filipino)
No filter needed Onesie (Filipino)
No filter needed Onesie (Filipino)

No filter needed Onesie (Filipino)

Regular price $18.00 Sale

Your baby is cute enough without those Snapchat and Instagram filters. Here is a not so subtle way of letting people know. This onesie also reminds us all that your baby’s adorable image does not need to be online either. No filter needed. No social media needed.

Now, don't forget to sign-up for our newsletter and join the Digital Parenting Community on Facebook!

PRODUCT DESCRIPTION: Made from 100% cotton and machine washable.

COURTESY TRANSLATION USING GOOGLE TRANSLATE - please excuse any errors.

Ang iyong sanggol ay sapat na maganda kung wala ang mga filter na Snapchat at Instagram. Narito ang isang hindi masyadong tuso na paraan upang ipaalam sa mga tao. Inaalalahanan din ito ng lahat na ang kaibig-ibig na imahe ng iyong sanggol ay hindi kailangang maging online. Walang kinakailangang filter. Walang kinakailangang social media.

Ngayon, huwag kalimutang mag-sign up para sa aming newsletter at sumali sa Digital Parenting Community sa Facebook!

PAMAMARAAN NG PRODUKTO: Ginawa mula sa 100% na hugasan ng koton at makina.