No Paparazzi Bib (Filipino)

No Paparazzi Bib (Filipino)

Regular price $12.00 Sale

If you don’t want strangers taking photos of your cute baby, or loved ones posting photos of your adorable mini-you online, make sure your baby has on this bib in public! It’s a great reminder to others to allow your baby to eat in peace, without photos.

Now, don't forget to sign-up for our newsletter and join the Digital Parenting Community on Facebook!

PRODUCT DESCRIPTION: Made from 100% cotton and machine washable, with velcro closing.

COURTESY TRANSLATION USING GOOGLE TRANSLATE - please excuse any errors.

Kung hindi mo nais ang mga estranghero na kumukuha ng mga larawan ng iyong cute na sanggol, o mga mahal sa buhay na nagpo-post ng mga larawan ng iyong kaibig-ibig na mini-mo online, siguraduhin na ang iyong sanggol ay nasa bib na ito sa publiko! Ito ay isang mahusay na paalala sa iba na payagan ang iyong sanggol na kumain ng payapa, nang walang mga larawan.

Ngayon, huwag kalimutang mag-sign up para sa aming newsletter at sumali sa Digital Parenting Community sa Facebook!

PAMAMARAAN NG PRODUKTO: Ginawa mula sa 100% na hugasan ng koton at makina, na may pagsasara ng velcro.