No Paparazzi Onesie (Filipino)
No Paparazzi Onesie (Filipino)
No Paparazzi Onesie (Filipino)
No Paparazzi Onesie (Filipino)
No Paparazzi Onesie (Filipino)
No Paparazzi Onesie (Filipino)
No Paparazzi Onesie (Filipino)
No Paparazzi Onesie (Filipino)
No Paparazzi Onesie (Filipino)
No Paparazzi Onesie (Filipino)
No Paparazzi Onesie (Filipino)
No Paparazzi Onesie (Filipino)
No Paparazzi Onesie (Filipino)

No Paparazzi Onesie (Filipino)

Regular price $18.00 Sale

No matter how adorable your baby is, you have the right to regulate who takes photos of him and what gets posted online. This onesie will help you get the message across.

Now, don't forget to sign-up for our newsletter and join the Digital Parenting Community on Facebook!

PRODUCT DESCRIPTION: Made from 100% cotton and machine washable.

COURTESY TRANSLATION USING GOOGLE TRANSLATE - please excuse any errors.

Hindi mahalaga kung gaano kaibig-ibig ang iyong sanggol, mayroon kang karapatang mag-regulate kung sino ang kumuha ng mga litrato sa kanya at kung ano ang mai-post sa online. Ang mga ito ay makakatulong sa iyo na makuha ang mensahe.

Ngayon, huwag kalimutang mag-sign up para sa aming newsletter at sumali sa Digital Parenting Community sa Facebook!

PAMAMARAAN NG PRODUKTO: Ginawa mula sa 100% na hugasan ng koton at makina.