No Paparazzi Toddler T-Shirts (Filipino)
No Paparazzi Toddler T-Shirts (Filipino)
No Paparazzi Toddler T-Shirts (Filipino)

No Paparazzi Toddler T-Shirts (Filipino)

Regular price $16.00 Sale

No matter how adorable your kids are, you have the right to regulate who takes photos of him and what gets posted online. This t-shirt will help you get the message across.

Now, don't forget to sign-up for our newsletter and join the Digital Parenting Community on Facebook!

PRODUCT DESCRIPTION: Made from 100% cotton and machine washable.

COURTESY TRANSLATION USING GOOGLE TRANSLATE - please excuse any errors.

Hindi mahalaga kung gaano kaibig-ibig ang iyong mga anak, mayroon kang karapatang mag-regulate kung sino ang kumuha ng mga litrato sa kanya at kung ano ang mai-post sa online. Ang t-shirt na ito ay makakatulong sa iyong makuha ang mensahe.

Ngayon, huwag kalimutang mag-sign up para sa aming newsletter at sumali sa Digital Parenting Community sa Facebook!

PAMAMARAAN NG PRODUKTO: Ginawa mula sa 100% na hugasan ng koton at makina.