No Photos Bib (Filipino)

No Photos Bib (Filipino)

Regular price $12.00 Sale

You know that your baby is adorable and everyone wants a picture, but you want to be able to control the photos that end up online. This bib gets the message across and protects your baby’s digital identity – until you decide when to post on social media.

Now, don't forget to sign-up for our newsletter and join the Digital Parenting Community on Facebook!

PRODUCT DESCRIPTION: Made from 100% cotton and machine washable, with velcro closing.

COURTESY TRANSLATION USING GOOGLE TRANSLATE - please excuse any errors.

Alam mo na ang iyong sanggol ay kaibig-ibig at nais ng lahat ng larawan, ngunit nais mong makontrol ang mga larawan na magtatapos sa online. Nakukuha ng bib na ito ang mensahe at pinoprotektahan ang digital na pagkakakilanlan ng iyong sanggol - hanggang sa magpasya kang kailan mag-post sa social media.

Ngayon, huwag kalimutang mag-sign up para sa aming newsletter at sumali sa Digital Parenting Community sa Facebook!

PAMAMARAAN NG PRODUKTO: Ginawa mula sa 100% na hugasan ng koton at makina, na may pagsasara ng velcro.