No Photos Toddler T-shirt (Filipino)
No Photos Toddler T-shirt (Filipino)
No Photos Toddler T-shirt (Filipino)
No Photos Toddler T-shirt (Filipino)
No Photos Toddler T-shirt (Filipino)

No Photos Toddler T-shirt (Filipino)

Regular price $16.00 Sale

We all know that your toddler is the cutest toddler EVER!  However, that doesn’t mean that you want photos of him/her all over the internet for everyone to see.  Make sure that the cutie’s digital identity is protected from even the most well-meaning admirers with this t-shirt that says what exactly you’re thinking.

Now, don't forget to sign-up for our newsletter and join the Digital Parenting Community on Facebook!

PRODUCT DESCRIPTION: Made from 100% cotton and machine washable.

COURTESY TRANSLATION USING GOOGLE TRANSLATE - please excuse any errors.

Alam naming lahat na ang iyong sanggol ay ang cutest sanggol kailanman! Gayunpaman, hindi ito nangangahulugan na gusto mo ng mga larawan niya sa buong internet para makita ng lahat. Tiyakin na ang digital identity ng cutie ay protektado mula sa kahit na ang pinaka mahusay na ibig sabihin admirers na may ganitong t-shirt na nagsasabi kung ano ang eksaktong iniisip mo.

Ngayon, huwag kalimutang mag-sign up para sa aming newsletter at sumali sa Digital Parenting Community sa Facebook!

PAMAMARAAN NG PRODUKTO: Ginawa mula sa 100% na hugasan ng koton at makina.