No Tagging Bib (Filipino)

No Tagging Bib (Filipino)

Regular price $12.00 Sale

You know that your baby is adorable and everyone wants a picture, but you want to be able to control the photos that end up online.  This bib gets the message across and protects your baby’s digital identity – until you decide when to post on social media.  Join the Digital Parenting Community on FB or sign up for our newsletter for more!

Now, don't forget to sign-up for our newsletter and join the Digital Parenting Community on Facebook!

PRODUCT DESCRIPTION: Made from 100% cotton and machine washable, with velcro closing.

COURTESY TRANSLATION USING GOOGLE TRANSLATE - please excuse any errors.

Alam mo na ang iyong sanggol ay kaibig-ibig at nais ng lahat ng isang larawan, ngunit nais mong makontrol ang mga larawan na napupunta sa online. Ang bibong ito ay nakakakuha ng mensahe sa kabuuan at pinoprotektahan ang digital identity ng iyong sanggol - hanggang sa magpasya kang magposte sa social media. Sumali sa Digital Parenting Community sa FB o mag-sign up para sa aming newsletter para sa higit pa! 

Ngayon, huwag kalimutang mag-sign up para sa aming newsletter at sumali sa Digital Parenting Community sa Facebook!

PAMAMARAAN NG PRODUKTO: Ginawa mula sa 100% na hugasan ng koton at makina, na may pagsasara ng velcro