No tagging Onesie (Filipino)
No tagging Onesie (Filipino)
No tagging Onesie (Filipino)
No tagging Onesie (Filipino)
No tagging Onesie (Filipino)
No tagging Onesie (Filipino)
No tagging Onesie (Filipino)
No tagging Onesie (Filipino)
No tagging Onesie (Filipino)
No tagging Onesie (Filipino)
No tagging Onesie (Filipino)
No tagging Onesie (Filipino)

No tagging Onesie (Filipino)

Regular price $18.00 Sale

Get the word out to family and friends: Cuddling your baby is strongly encouraged while posting and tagging are not.

Now, don't forget to sign-up for our newsletter and join the Digital Parenting Community on Facebook!

PRODUCT DESCRIPTION: Made from 100% cotton and machine washable.

COURTESY TRANSLATION USING GOOGLE TRANSLATE - please excuse any errors.

Ilabas ang salita sa pamilya at mga kaibigan: Ang pagyakap sa iyong sanggol ay mariing hinihikayat habang ang pag-post at pag-tag ay hindi.

Ngayon, huwag kalimutang mag-sign up para sa aming newsletter at sumali sa Digital Parenting Community sa Facebook!

PAMAMARAAN NG PRODUKTO: Ginawa mula sa 100% na hugasan ng koton at makina.