No Tagging Toddler T-Shirts (Filipino)
No Tagging Toddler T-Shirts (Filipino)
No Tagging Toddler T-Shirts (Filipino)
No Tagging Toddler T-Shirts (Filipino)

No Tagging Toddler T-Shirts (Filipino)

Regular price $16.00 Sale

Get the word out to family and friends: Cuddling is strongly encouraged while posting and tagging are not.

Now, don't forget to sign-up for our newsletter and join the Digital Parenting Community on Facebook!

PRODUCT DESCRIPTION: Made from 100% cotton and machine washable.

COURTESY TRANSLATION USING GOOGLE TRANSLATE - please excuse any errors.

Ilabas ang salita sa pamilya at mga kaibigan: Ang Cuddling ay mariing hinihikayat habang ang pag-post at pag-tag ay hindi.

Ngayon, huwag kalimutang mag-sign up para sa aming newsletter at sumali sa Digital Parenting Community sa Facebook!

PAMAMARAAN NG PRODUKTO: Ginawa mula sa 100% na hugasan ng koton at makina.