Tagged Bib (Filipino)

Tagged Bib (Filipino)

Regular price $12.00 Sale

Even if your little one is still a bit young to actually play tag, everyone will get the idea with this bib. Children should be playing tag, not being tagged online.

Now, don't forget to sign-up for our newsletter and join the Digital Parenting Community on Facebook!

PRODUCT DESCRIPTION: Made from 100% cotton and machine washable, with velcro closing.

COURTESY TRANSLATION USING GOOGLE TRANSLATE - please excuse any errors.

Kahit na ang iyong maliit na bata ay medyo bata pa upang aktwal na i-play ang tag, lahat ay makakakuha ng ideya sa bib na ito. Ang mga bata ay dapat na naglalaro ng tag, hindi naka-tag sa online.

Ngayon, huwag kalimutang mag-sign up para sa aming newsletter at sumali sa Digital Parenting Community sa Facebook!

PAMAMARAAN NG PRODUKTO: Ginawa mula sa 100% na hugasan ng koton at makina, na may pagsasara ng velcro.