Tagged Onesie(Filipino)
Tagged Onesie(Filipino)
Tagged Onesie(Filipino)
Tagged Onesie(Filipino)
Tagged Onesie(Filipino)
Tagged Onesie(Filipino)
Tagged Onesie(Filipino)
Tagged Onesie(Filipino)
Tagged Onesie(Filipino)
Tagged Onesie(Filipino)
Tagged Onesie(Filipino)
Tagged Onesie(Filipino)

Tagged Onesie(Filipino)

Regular price $18.00 Sale

Even though babies are a bit young to actually play tag, we all get the idea. Children should be playing tag, not being tagged online.

Now, don't forget to sign-up for our newsletter and join the Digital Parenting Community on Facebook!

PRODUCT DESCRIPTION: Made from 100% cotton and machine washable.

COURTESY TRANSLATION USING GOOGLE TRANSLATE - please excuse any errors.

Kahit na ang mga sanggol ay medyo bata upang aktwal na maglaro ng tag, lahat tayo ay nakakakuha ng ideya. Ang mga bata ay dapat na naglalaro ng tag, hindi naka-tag sa online.

Ngayon, huwag kalimutang mag-sign up para sa aming newsletter at sumali sa Digital Parenting Community sa Facebook!

PAMAMARAAN NG PRODUKTO: Ginawa mula sa 100% na hugasan ng koton at makina.