Tagged Toddler T-Shirts (Filipino)
Tagged Toddler T-Shirts (Filipino)
Tagged Toddler T-Shirts (Filipino)
Tagged Toddler T-Shirts (Filipino)
Tagged Toddler T-Shirts (Filipino)

Tagged Toddler T-Shirts (Filipino)

Regular price $16.00 Sale

Toddlers should be playing tag, not being tagged in photos and other posts online. Here is a friendly reminder for family and friends.

Now, don't forget to sign-up for our newsletter and join the Digital Parenting Community on Facebook!

PRODUCT DESCRIPTION: Made from 100% cotton and machine washable.

COURTESY TRANSLATION USING GOOGLE TRANSLATE - please excuse any errors.

Ang mga bata ay dapat na naglalaro ng tag, hindi mai-tag sa mga larawan at iba pang mga post sa online. Narito ang isang palakaibigan na paalala para sa pamilya at mga kaibigan.

Ngayon, huwag kalimutang mag-sign up para sa aming newsletter at sumali sa Digital Parenting Community sa Facebook!

PAMAMARAAN NG PRODUKTO: Ginawa mula sa 100% na hugasan ng koton at makina.