Tech is Ubiquitous Adult T-shirt (Filipino)
Tech is Ubiquitous Adult T-shirt (Filipino)
Tech is Ubiquitous Adult T-shirt (Filipino)
Tech is Ubiquitous Adult T-shirt (Filipino)
Tech is Ubiquitous Adult T-shirt (Filipino)
Tech is Ubiquitous Adult T-shirt (Filipino)
Tech is Ubiquitous Adult T-shirt (Filipino)
Tech is Ubiquitous Adult T-shirt (Filipino)
Tech is Ubiquitous Adult T-shirt (Filipino)
Tech is Ubiquitous Adult T-shirt (Filipino)
Tech is Ubiquitous Adult T-shirt (Filipino)
Tech is Ubiquitous Adult T-shirt (Filipino)
Tech is Ubiquitous Adult T-shirt (Filipino)

Tech is Ubiquitous Adult T-shirt (Filipino)

Regular price $25.00 Sale

Just because tech has become global (it is literally everywhere) does not mean that your image should be. Your image, your choice.

Now, don't forget to sign-up for our newsletter and join the Digital Parenting Community on Facebook!

PRODUCT DESCRIPTION: Made from 100% cotton and machine washable.

COURTESY TRANSLATION USING GOOGLE TRANSLATE - please excuse any errors.

Dahil lamang ang global ay naging pandaigdigan (ito ay literal sa lahat ng dako) ay hindi nangangahulugang dapat na ang iyong imahe. Ang iyong imahe, iyong pinili.

Ngayon, huwag kalimutang mag-sign up para sa aming newsletter at sumali sa Digital Parenting Community sa Facebook!

PAMAMARAAN NG PRODUKTO: Ginawa mula sa 100% na hugasan ng koton at makina.